2023.06.04., vasárnap - Bulcsú napja
search

Zágorec-Csuka Judit: A Zrínyi-szablya a Zrínyi-emlékezet része

Prof. dr. Padányi József, a Nemzetvédelmi Közszolgálati Egyetem vezérőrnagya, stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes a szigetvári Zrínyi Miklós, a dédapa szablyájáról tarott előadást és bemutatta a hallgatóságának a szablyát a Ludovika Szabadegyetemen 2017-ben. Ez is egyik legjobb példája a Zrínyi-kultusz tárgyi megjelenítésének. Egy harci fegyverről van szó, egy hős szablyájának az imitációjáról. Honnét az ötlet Padányi József vezérőrnagyban, hogy ezt megcsináltassa és éljen vele? Előadásábn is elhangzott, hogy a Zrínyiek genealógiája erős, dédapáról, az apára, majd az unokájára szállnak a hadtudományok terültén felmutatott értékek. Neki a száblya létrehozása örömet okozott és általa szeretett volna másoknak is örömet okozni a kultikus fegyver reprezentálásával. Elmondása szerint neki minden kutatás, amit elvállal az számára fontos és nagy élvezettel csinája. Így volt ez a Zrínyi szablyával is. Megszületett az a gondolat, hogy 1566 – 2016 valamilyen módon évforduló és hogyan tudnának a Nemzetvédelmi és Közszolgálati Egyetemen emlékezni a szigetvári Zrínyi Miklósra, aki jeles tagja volt a Zrínyi családnak. Szóba került az a gondolat is, hogy a Zrínyiek tárgyi emlékeinek egy része Bécsben van. Mivel a vezérőrnagynak elég jó osztrák kapcsolatai voltak katonai vonalon, azt gondolta, hogy hogyha elmennénk és megnéznék, mia helyzet, hiszen tudták, hogy utoljára az ezredévi kiállításra 1896-ban járt Magyaroszágon a Zrínyi-szablya.[1] Azóta nemnagyon írtak róla, majd megnézték a szakirodalmat, s rájöttek, hogy nem nagyon van igazán szakirodalma. Összetoborzott egy csapatot és egy hadtörténésszel, egy múzeológussal, egy fotóssal, vlamint egy fegyverkováccsal beültek egy autóba és elmentek Bécsbe. Előtte sikerült elintézni, hogy fogadják őket és meglepetésükre a bécsi Szépművészeti Múzeumban kitették eléjük a szablyát és mondták, hogy itt a szablya és nézegessék meg. Padányi József vezérőrnagy kezébe vehette a szablyáját, amely a szigetvári Zrínyi Miklóssé volt. Csodálatos napja volt.  Lefényképezték, lemérték, itthon pedig héthónapi munkával a mesterek el is készítették a Zrínyi szablyának a két méteres másolatát. Több okból is fontos volt a professzor számára a Zrínyi szablya másolata. Egyrészt nagyon büszke rá, hogy Magyarországon ez az egyetlen. Másodszor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 1996 óta a Zrínyi szablya előtt (egy másik szablya előtt tették le) a fogadalmat a PhD doktorok és  2017 novemberétől egy hiteles másolat előtt  tehetik meg mindezt. Tehát, a Zrínyi-kultuszt beemelte Padányi József vezérőrnagy az egyetem a jelképrendszerébe is. Ez egy nagyon fontos áttörés volt. Minden doktor, legyen az civil, katona, rendőr a Zrínyi-szablya előtt tesz fogadalmat.  Szerinte, ez disszeminációs szempontból is nagyon nagy dolog. Meg abból a szempontból is, hogy egyedül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendelkezik hiteles Zrínyi-szablya másolattal.  Neki ez nagyon nagy öröm. A rejtett gondolataiban van, hogy a Zrínyi sisak is megérne egy kutatást, hiszen az is a szigetvári Zrínyi Miklóshoz kötődik, akkor nyilvánvalóan rejthet olyan dolgokat, ami segíthetne, hogy több információt tudjunk meg a szigetvári Zrínyi Miklósról is.[2]

Vladimir Kalšan nyugalmazott csáktornyai múzeológus szerint 2016-ban volt a szigetvári Zrínyi Miklósnak az emlékéve, a Csáktornyai Muraköz Múzeumban, akkor Bécsből hozták el a szigetvári hős szablyáját és sisakját is kiállítani. Ezt elsősorban a Zrínyi Gárda szervezte, de a múzeum vállalta fel, mert intézményes keretek közé kellett tenni és így a Csáktornyai Mukraköz Múzeum is beválallata a  szigetvári Zrínyi Miklós kultikus tárgyainak, a sisakjának és a szablyának az elhozását Csáktornyára, ahol mindez bemutatásra került. Mindenkinek a Muraközben, elsősorban oktató-nevelő intézményeknek és kulturális egyesületeknek küldtek meghívókat a kiállításra és mindent megtettek, hogy bevonzzák az embereket erre a rendkívüli kiállításra, amelybe annyi energiát fektettek. Így egyszeri alkalommal kerültek az emléktárgyak Csáktornyára. Vladimir Kalšan múzeumigazgató sokkal több közönséget várt,  mint ahányan eljöttek a rendkívüli kiállításra.

32-33. képek: A Zrínyi-szablya titkáról tartott izgalmas előadást Padányi József vezérőrnagy 2017 novemberében Nagykanizsán a Hadtörténelmi esték program-sorozat vendégeként és 2019 januárjában a salgótrajáni Baallasi Bálint Megyei Könyvtárban. A jelenlévők a kezükbe is vehették a tokjából kivont kardot, a szigetvári hős szablyájának pontos másolatát. Az arannyal és ezüsttel bőségesen megtűzdelt díszes ereklye eredetijét a bécsi Szépművészeti Múzeumban őrzik. (Forrás:    https://kanizsaujsag.hu/program/a-zrinyi-szablya-titka;https://allevents.in/mobile/amp-event.php?event_id=200018901549421, Letötve: 2020. 04. 07.)

 

 

[1] Kovács S. Tibor-Négyesi Lajos-Padányi József: Zrínyi-szablyák. Hadtörténelmi Közlemények 2018. 1.

[2] Kovács S. Tibor-Négyesi Lajos-Padányi József: Sablja Sigetskog Nikole IV. Zrinskog. PODRAVINA: ČASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRA®IVANJA 2017. 16.