2024.07.15., hétfő - Henrik, Roland napja
search

Nándorfehérvár 1521, Cseh Valentin könyvének bemutatója a Mindszentyneumban

 

2023.szeptember 13-án a zalaegerszegi Göcseji Múzeum – Minszentyneum, Minszenty József Látogatóközpontban Havasi Bálint a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója és dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának docense szépszámú érdeklődő előtt bemutatta dr. Cseh Valentin, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum történész-muzeológusának legújabb könyvét, a ’Nándorfehérvár 1521. évi ostroma és elvesztése’ címmel a Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent magyar és szerb kétnyelvű kötetet.

A szerző nagysikerű ’A nándorfehérvári csata 1456’ c. szintén a Zrínyi Kiadónál 2016-ban megjelent korábbi könyve quasi folytatásaként foglalkozott a magyar történelem elhanyagolt és a köztudomásból kikopott eseményével, Nándorfehérvár 1521-es ostromával és elestével. Az 1521-es támadást személyesen az előző évben trónra került fiatal Szulejmán szultán vezette és következményeit és horderejét tekintve súlyosabbnak tekinthető az öt évvel későbbi mohácsi csatánál is, ami viszont a mai napig meghatározó jelképpé alakult a magyar történelmi közgondolkodásban.

Az ostrom mind 66 napos időtartamát, mind a védőknek a korábbi ostromnál jóval csekélyebb létszámát tekintve párját ritkító eseménynek tekinthető a magyar történelemben, ami azonban a balsikerű végkimenetelnek köszönhetően elsikkadt a köztudatban. Talán, ha a védők a szigetvári védőkhöz és Zrínyi IV. Miklóshoz hasonlóan végül mind hősi halált haltak volna... – vetette fel bemutatójában Négyesi ezredes, aki a könyv témája mellett kiemelte annak olvasmányos jellegét, az érdekes apró történeteket, amik színessé és kézzelfoghatóvá teszik a korabeli eseményeket és személyeket. Kitért az alapos kutatómunkára, ami megelőzte a könyv megírását és látszik annak minden során, valamint a gazdag képmellékletre és illusztrációkra. Mindezzel összefüggésben méltatta a szerzőt, aki szerinte ezzel a munkájával – akárcsak a korábbiakkal is – azt is bizonyítja, hogy a fővároson kívül, vidéken is létezik tudományos igényű kutatás és publikáció. Végezetül kiemelte a könyv kétnyelvűségét és reményét a jövőbeni angol nyelvű megjelenésre, mivel e tekintetben Magyarország nehezen behozható lemaradásban van a környező országok többnyelvű európai- és világviszonylatú történelemszemlélet- és narratíva-terjesztési kultúrpolitikájával szemben.

A bemutatót követően az érdeklődők jelentős kedvezménnyel vásárolhattak a könyv bemutatott példányaiból, amik a nagy érdeklődés következtében el is fogytak.

A könyv megvásárolható a Zrínyi Kiadó Budapest II. kerület Fillér u. 14. sz. alatti boltjában, illetve a kiadó webshopjában az alábbi hivatkozás alatt:
https://shop.hmzrinyi.hu/nandorfehervar-1521-evi-ostroma-es-elvesztese-opsada-i-pad-beograda-1521-godine-1080

 

Kiss Csaba

Kapcsolódó galéria