2024.03.05., kedd - Adorján, Adrián napja
search

Át a tű fokán, keresztül hét tengeren - Németh Miklós biblikus kiállítása

 

  Németh Miklós "Át a tű fokán, keresztül hét tengeren" című kiállítása szeptember 22-én nyílt meg az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Az alcím nem teljesen fedi a tárlat anyagát - nemcsak bibliai alakokat és jeleneteket mutat be, hanem a szentek életéből is kapunk ízelítőt, így akár a szakrális jelző is helytálló lehet. A téma mindenesetre transzcendens, metafizikai utazásra hívja a látogatót. Az "Át a tű fokán" bibliai idézet az Újszövetségből, magától Jézustól származik. "Könnyebb a tevének átmenni a tű  fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába" - mondja Jézus, miután egy jószándékú ifjúval beszélgetett, aki nem volt képes lemondani nagy vagyonáról, hogy így igazi kincse legyen, az örök élet. A hét tenger motívuma is fontos szempont Németh Miklós életében. Miklós a tenger, az Adria szerelmese. Fontos helyszín számára a feltöltődés és az inspiráció szempontjából is. A hét tenger kifejezést a középkori hajósok használták az akkor ismert világ kifejezéseként. Az alkotó is egy ilyen globális képet tár elénk a Biblia világából.

  A tárlat megnyitójához a Pálóczi Horváth Ádám AMI növendékei és tanárai adtak zenei aláfestést, A grafikusművészt dr. Kostyál László művészettörténész méltatta, kiemelve Németh Miklós "izmusokon" túlmutató egyediségét. Az összetett képi világ - mely a legtöbb esetben csak figurális - a rokokó könnyedségét és a szecesszió - jó értelemben vett - túlburjánzását is felidézi a figyelmes szemlélőben.

   A kiállítás anyaga merít az ó- és újszövetségi eseményekből, de a szenteket is megidézi (pl. Szent Antal megkísértése, Szent Mihály és a démon). A Biblia két nagy része egyenlő súlyt kap a kiállításon. Érdekes megállapításra juthatunk, ha az ószövetségi képeket szemlézzük. Minden egyes grafikán jelentős nőalakok szerepelnek: Delila, Zsuzsanna, Ruth, Eszter, Judit, Sába királynője, Putifárné, Szalóme. Ezeken a képeken a férfiak a mellékalakok. Erős, hősies nők az egyik oldalon (Judit és Ruth), kegyetlen asszonyok a másikon (Putifárné, Szalóme). A kettősség mégsem feszültséget, inkább kiegyensúlyozottságot eredményez, bemutatja az Ószövetség tág, sokoldalú világát. Az Újszövetségből merített események origója a Megváltó. Az angyali üdvözlettől eljutunk a sírbatételig. Követjük Jézus útját a megtestesüléstől a kereszthalálig. A feltámadás képileg, konkrétan nem szerepel a tárlaton, mégis érezzük, hogy minden erre mutat. Talán a legerősebb, legszimbolikusabb kép: Az a másik kettő. A két lator még a kereszten agonizál, de közöttük nincs senki. Jézus már kimondta az utolsó földi szavakat, Mária és az asszonyok elsiratták, Arimateai József és Nikodémus eltemette. A hiány üvölt a keresztről. A hiátus azonban nem örök, elfoglalja a helyét a remény. A halál nem a vég. Jézus harmadnapra feltámadt, és itt van közöttünk.


A kiállítás október 17-ig látogatható.


Balaton László